logo-mini

Usluga"Pametni sef"

Što je to zapravo pametni sef? Kakva je usluga „pametni sef“?

Pametni sef je samouslužni uređaj za uplatu gotovine (novčanica i kovanica) koji se postavlja na klijentovim lokacijama te omogućuje da klijentovi zaposlenici brzo, sigurno i jednostavno sami polože gotovinu u domaćoj ili stranoj valuti stavljajući je u aparate i za to na namijenjene čitače. Novac je odmah knjižen na račun, mehanički transportiran u sigurnosnu kasetu i sef. Sva sredstva uplaćena u pametni sef odmah se broje, provjeravaju i pohranjuju u sigurnosne kasete ili vreće te su raspoloživa na klijentovu računu gotovo odmah nakon uplate.

Što je zapravo pametni sef?

Kakofunkcionira?

Rad s uređajem je vrlo jednostavan i prihvatljiv svim skupinama korisnika. Uređaji su opremljeni velikim ekranom visoke razlučivosti kako bi korisnici vrlo lako pregledavali informacije na ekranu tijekom rada. Nakon svakog pologa uređaj korisniku ispisuje potvrdu s detaljnim podacima o transakciji. Potvrda sadrži sve elemente koji su potrebni kako bi ju se smatralo valjanim dokumentom.

Sigurno!

Uređaj se nalazi u sigurnom i zaštićenom klijentovu prostoru, takozvanom pozadinskom uredu.

Gotovina se odmah provjerava, broji i pohranjuje zaštićena od nepoželjnih pogleda.

Gotovina je nakon polaganja smještena u sigurnosne kasete koje se nalaze unutar trezora kase.

Pametni sef je „otporan“ na krađu, vatru i ostale vanjske utjecaje.

Smanjuje se rizik od internih prijevara jer sef financijskom odjelu tvrtke pomaže u kontroli pologa.

U skladu sa Zakonom o fiskalizaciji te svim smjernicama HNB-a i Ministarstva financija.

Efikasno!

Omogućeno polaganje u vrijeme kada klijentu to odgovara (365 dana u godini, 24 sata na dan).

Sredstva su u najkraćem roku dostupna na klijentovu računu i spremna za daljnju manipulaciju klijentu prema njegovoj želji ili potrebama.

Korištenjem web-aplikacije omogućen je uvid u kompletan promet te kreiranje, spremanje i ispis izvješća po raznim parametrima.

Snažan web-portal, s mnogo funkcija administracije i mijenjanja postavka, koji korisniku omogućuje kompletnu kontrolu nad svim uređajima koji su povezani na portal.

CIT tvrtka brine se o planiranju prijevoza novca.

Optimizirano!

Ne troši se vrijeme na izlazak iz klijentovih prostora kako bi se gotovina položila, ili na čekanje CIT kompanija za preuzimanje pologa u određeno vrijeme.

Korisnici ne gube vrijeme na čekanja od predaje gotovine do uplate na vaš račun, već odmah raspolažu sredstvima.

Niži trošak obrade u odnosu na klasične DNT pologe te sniženi troškovi upravljanja gotovinom u kompletnom procesu.

Oslobađanje blagajničkog maksimuma odmah po pologu u uređaj te snižavanje rizika kumuliranja gotovine.

Ne troši se vrijeme na ručno brojanje te pakiranje gotovine, kao ni na izradu specifikacije, ni brojnih naloga.

 • 1

  Polog i brojanje gotovine:

  Tijekom dana, svaki dan, 24/7/365, u vrijeme kada korisnikovi zaposlenici žele ili je to definirano poslovnim procesom, klijentovi djelatnici deponiraju novčanice i/ili kovanice u pametni sef koji odmah broji i pohranjuje novac u sigurnosnu kasetu ili vreću. Uređaji su opremljeni najmodernijim čitačima koji u istom koraku autentificiraju i broje gotovinu.

 • 2

  Slanje informacije u oblak - web portal

  Svaki je uređaj internetskom vezom povezan s web-portalom u oblaku. Sve se transakcije, operacije, greške i logovi bilježe na web-portal u realnom vremenu, odnosno u isto vrijeme kako se i na uređaju polože. Također, ako je potrebno, pametni sefovi rade i offline

 • 3

  Nadzor i monitoring 24/7/365

  Sve podatke koje razmjenjuje web-portal u oblaku nadzire nadzorni centar i/ili banka u realnom vremenu. Klijentu su također podaci dostupni putem računa kreiranog u web-portalu

 • 4

  Sredstva online na racunu!

  Kada uređaj i web-portal sigurno razmijene podatke, u istom trenu web-portal razmjenjuje podatke s poslovnom bankom koji sredstva odmah provedu klijentu na željeni račun. U potpunosti online, konzumirajući servis za razmjenu podataka. Sredstva su odmah dostupna klijentu na računu i klijent njima može raspolagati.

 • 5

  Sef je zapunjen!

  Nadzorni centar na vrijeme radi plan i kada sef počne dostizati definirani limit, organizira se pražnjenje i prijevoz novca. Zaštitar prilikom opsluživanja sefa punu kasetu unutar sefa zamjenjuje praznom. Na ovaj način nadzora sef se nikada ne zapuni i korisnik ima kontinuiranu i neprekidnu uslugu.

 • 6

  Kazeta je predana u banku na obradu

  Banka broji novac i provjerava transakcije za koje je odobrila klijenta do trenutka uplate. Ako je sve u redu, proces se završava te je ciklus završen. • Izdavanje potvrde


 • Spajanje s ERPom klijenta


 • Sigurnost - 2WAY SSL • 24/7/365 - nadzor • bilanciranje sefa


Shematski Prikaz usluge

Polog gotovine
Knji?enje gotovine
Transport gotovine
Obrada gotovine

Karakteristike WEB portala / oblaka

Unutar sučelja web-portala, ovisno o pravima koja su korisniku dodijeljena, korisnik može vidjeti sve uplate i detalje o uplatama. Od apoenske strukture, poziva na broj, modela, iznosa, apoenske strukture te drugih podataka. Svaka transakcija zapisana je posebno, detaljno sa svim podacima, o tome tko je radio depozit, kada je radio, na kojem stroju i koliko je iznosio depozit. Web-portal proizveden je upravo kao alat koji će omogućiti jednostavno i lagano snalaženje kao i pregled svih relevantnih informacija o depozitima na jednom mjestu.
WEB portal bilježi sve radnje koje se događaju s sefovima. Detaljan loggin je također zapisan u bazu podataka web portala tako da za svaku nepravilnost, ili radnju za koju je potrebna pažnja administratora, web portal će poslati email ili obavijestiti monitoring sustav.
Web portal omogućuje korisnicima izradu na desetke različitih, personaliziranih detaljnih izvještaja. Kao što su izvještaji o uplatama, pražnjenjima, kraju dana, apoenskoj strukturi, devizama, djelatnicima. Unutar izvještaja nalazi se i alat koji radi automatski BI o odabranim parametrima te radi analizu zapunjenosti. Sustav može predvidjeti na temelju BI podataka kada će koji sef biti zapunjen.
Koristeći web portal, korisnik vrlo lako može pregledati sve informacije o transakcijama, greškama i događajima i usporediti ih s potvrdama ili stanjem koje je knjiženo od strane banke. Podaci su detaljni, pregledni, tablično jednostavni. Ukoliko je potrebno korisnik web portala može pregledati i usporediti logove iz određenoga vremena, te takvom vrstom alata odraditi kvalitetne i jednostavne rekonstrukcije. Ako je potrebna intervencija, klijentima, banci i CIT kompaniji dostupan je nadzorni centar koji još detaljnije, na razini baze podataka i logova uređaja može usporediti podatke.

Web portal služi kao alat nadzornom centru, koji monitorira uređaje putem sučelja web portala te o tome obavještava sve potrebne i za to definirane strane. Kako bi podaci bili zaštićeni, web portal limitira vidljivo nadzornom centru, te djelatnicima centra. Samo administratoru su dostupni svi podaci.
BTC d.o.o. je razvio nekoliko desetaka različitih konektora, kao što su SAP, LASER Line i SAOP konektor za spajanje na razne ERP sustave. Ukoliko klijent ima potrebu da se pametni sef kao uređaj integrira u sustav njegovog ERPa, zajedničkim sustavom za razmjenu podataka kroz WEB portal je to i omogućeno.
Svi aplikativni dijelovi usluge i portala osigurani su i čuvani sigurnosnim cerifikatima jednosmjernog i dvosmjernog smjera. Certifikati su ispitani, provjereni i izdani od relevantnih institucija.
Na web portalu administrator može promijeniti sve postavke vezane uz uređaje pa čak i one koje su na uređaju. Na taj način je olakšan rad s istima, te za promjenu postavki nije potrebna fizička prisutnost servisera na lokaciji. Što uvelike ubrzava proces promjene i olakšava upotrebljivost uređaja.
Na web portalu administrator može promijeniti sve podatke o klijentu, Banki ili CIT kompaniji. Podaci su upisani unutar baze podataka te su dostupni za promjenu kroz sučelje aplikacije za razliku od drugih, na tržištu dostupnih sustava u kojima je većina podataka kodirano u sam kod aplikacije.
Web portal kao sustav koji upravlja klijentskim aplikacijama na računalima pametnih sefova odnosno centralno je mjesto odgovorno za nadogradnje sustava. Tako je unutar BTC sustava omogućeno da korisnik vrlo jednostavno nadogradi klijentsku aplikaciju pametnog sefa ili to za njega napravi administrator s centralnog sustava. Auto update je također integriran u aplikacije te administrator vrlo jednostavno može primijeniti potrebne operacije da bi se aplikacije same nadogradile, u točno određenom periodu koji je zadan. Korisnik također može mijenjati poruke i slike automatski putem webportala na uređaj pametnog sefa.
Web portal, kao i svi dijelovi aplikacija pametnog sefa, izrađeni su u skladu s DSS i GDPR smjernicama koje propisuju sigurnosne standarde, bilo da su oni aplikativni ili vezani uz čuvanje osobnih podataka.
WEB portal dizajniran je da bude jednostavan, pregledan i brz.
Korisniku omogućuje pregled svih funkcija već s prvog početnog ekrana. Ovisno o pravima koja su dodijeljena korisniku, prikazuju mu se podaci.

logiraj se u portal na: smartsafe.btc-group.eu/btcdeposit
Administriranje djelatnika, i rad s web portalom vrlo je brz, jednostavan za djelatnike banke, CIT kompanije ili nadzornog centra. Svaka od strane grupno može mijenjati svoje podatke bez da to utječe na drugu.

Kreiranje i dodavanje novih uređaja je jednostavno. Postavke, funkcije i svi dijelovi parametara mogu se direktno s web portala ažurirati na uređajima bez potrebe za posjetom lokacije.

Na web portalu, ovisno o pravima, korisnik može kreirati više od nekoliko desetaka različitih izvještaja. Izvještaji su standardizirani u formi koju propisuju financijske institucije vodeći retail stručnjaci.

UUNAPRIJEDITE SVOJE POSLOVANJE, KONTAKTIRAJTE NAS I ISPROBAJTE USLUGU!

Banke partneri usluge "Pametni sef"

Klijenti korisnici pametnih sefova