logo-mini

Prebacite svoje poslovanje uoblak! - CashManagment u cloudu.

Što to znači za korisnika?


Za korisnika je to vrlo korisna funkcionalnost jer su svi uređaji koji se nalaze na lokacijama spojeni na centralno sigurno mjesto te ih korisnik vrlo lako i pregledno može vidjeti.
Mjesto se nalazi u oblaku u serverima b.t.c.-a koji kontroliraju sve transakcije, uređaje, greške i nadogradnje, odnosno nalaze se na sigurnom.
Podaci su zapisani u bazu podataka te je sva komunikacija čuvana dvostrukim SSL-om.
Sustav je centraliziran tako da se svim podacima može upravljati ili pregledavati s web-portala.
Održavanje i nadzor računala pametnih sefova odrađeni su s centralnog mjesta, nadzornog centra i u takvom sustavu podrška je vrlo brza i kvalitetna. .
Korisnik tijekom korištenja usluge ima na raspolaganju nadzorni centar 24/7/365 na besplatni telefon 0800 8818.

Pročitajte više o usluzi pametni sef .

Kako zapravo svefunkcionira?

Sustav se sastoji od dvije glavne aplikacije: web-komponente, koja je centralno mjesto i kontrolira sve procese, i klijentske aplikacije koja se instalira na samo računalo pametnog sefa.
Klijentska aplikacija korisnički je vrlo jednostavna te kroz sve procese vodi korisnika da se prijavi u aplikaciju i može raditi.
Putem klijentske aplikacije korisniku se prikazuju poruke na ekranu i ispisuje potvrda nakon završetka transakcije.
S obzirom na to da su prava već dodijeljena u procesu kreiranja korisnika, korisniku se prikazuju oni izbornici na koje ima prava, tj. može vidjeti.Univerzalna aplikacija za sve strojeve!

BTC aplikacije su univerzalne te je jedna vrsta aplikacije namijenjena svim vrstama podržanih uređaja. Isto tako podržana je mogućnost da se na aplikaciju zakače i uređaji konkurentskih proizvođača.


To je vrlo važno svojstvo aplikacije jer omogućuje korisnicima lako snalaženje i učenje novih kolega.
Aplikacija se sastoji od nekoliko osnovnih koraka i vodi korisnika kroz proces pologa, bilo da se radi o novčanicama ili kovanicama.
Nakon što se proces depozita završi i podaci su uspješno poslani prema web-portalu, lokalno se ne sprema ni jedan podatak sukladno svim DSS smjernicama.
Aplikacija se koristi kod gotovo svih poslovnih banaka u Hrvatskoj te je testirana na sigurnost nekoliko puta i dobila je vrlo visoke ocjene u rezultatima testiranja.

Univerzalni web-portal za sve strojeve!

BTC je također web-portal razvio na način da omogućuje korisnicima korištenje više banaka, više CIT kompanija i više lokacija kao i, naravno, više različitih uređaja na jednom pregledu.

Aplikacija je razvijana u suradnju s financijskim institucijama, bankama i CIT kompanijama u Hrvatskoj tako da prati sve sigurnosne standarde koji su potrebni za rad u takvom okruženju.

Web-portal je siguran, kvalitetan i jednostavan alat koji migrira depozite u oblak.

Odobren je i koriste ga gotovo sve banke u Hrvatskoj i kao takav najdetaljniji je proizvod na tržištu.

Razvoj ovoga alata traje više od 5 godina, i u njega je integrirano znanje i know how tvrtke b.t.c. o obradi gotovine te uređajima za obradu i depozit gotovine, koja na financijskom tržištu posluje više od 30 godina.

Proces u koracimajedan depozit? Jedno bilanciranje?

Polog gotovine - proces na pametnog sefu

Uređaj se nalazi u sigurnom i zaštićenom klijentovu prostoru. Djelatnik dolazi do uređaja i izvršava polog gotovine. Čitači pametnoga sefa odmah broje i autentificiraju gotovinu te ju transportom polažu u sigurnosnu kasetu ili vreću.

Nakon završetka pologa korisnik dobiva potvrdu sa svim podacima o tom pologu.

Pametni sef je spreman za daljnji prihvat gotovine.

Pozadinski procesi

Kada korisnik dobije potvrdu, novac se automatski sprema u bazu podataka na web-portalu.

Nakon što su se provjerili svi parametri, web-portal pozadinskim poslom šalje novac korisnika na knjiženje.

Ako je cijeli proces valjan i provjeren od sustava, novac je automatski naznačen na račun klijenta.

Nadzorni centar prati rad uređaja i korisnika, kao i zapunjenosti i po potrebi organizira pražnjenje.

Bilanciranje - zamjena pune kazete praznom.

Cilj usluge je da je korisniku uvijek dostupna, stoga nadzorni centar prati rad uređaja.

Kada je uređaj pun, centar šalje informaciju i najavu CIT kompaniji koja izlazi na teren i prazni uređaj.

Zaštitar se mora logirati u sustav, unijeti sve sigurnosne oznake te uzeti punu kazetu za koju također dobiva potvrdu.

Nakon uspješnog pražnjenja, sef je ponovo spreman za upotrebu.