logo-mini
image

Posebno razvijena serija uređaja koji omogućuju polog kovanica BTC Multi uređajima. Ako je potreba za obradom kovanica manja, tada se preporuča Pelicano čitač kovanica namijenjen upravo za manje obujme.
Ako je količina kovanica veća te je potreban snažniji, brži uređaj, tada se preporuča upotreba MultiCash MSS Basic serije.
Svi kovinomati spajaju se na postojeći sustav BTC Multi te se u toj varijanti smanjuju troškovi novoga aparata.
U tom slučaju sustav je moguće podesiti da se na banku knjiže zbrojene transakcije.

asfdfsafads